Pandemi Döneminde Eğitim

Eğitim bir ülkeyi çağdaş seviyeye getiren bir sistemdir. Sistem içerisindeki bileşenler birbirleri ile ne kadar uyumlu çalışır ise, çıktı da o derecede verimli olur. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim seviyesi ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki eğitim seviyesinin farkı kendini bu konuda ön plana çıkarmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında bulunmaktadır.  Bu sistem uzun vadeli bir yatırım gerektirir. Sonuçları ise yine uzun vadede ortaya çıkar.  Sadece öğrencinin geleceğini etkileyen bir faktör değil, bileşenleri ile birlikte tüm ülkeyi ilgilendiren bir sistemden bahsedilmektedir. Öğrencileri, velilileri, eğitim çalışanlarını, ülke hizmetinde bulunanları (anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar uzanan bir süreç) etkilemektedir.

Pandeminin  Eğitime Olumsuz Etkileri

Pandemi döneminde eğitim veliler, öğrenciler ve eğitim çalışanları için oldukça zor bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte yapılan çalışmalardan tam anlamı ile randıman alınamamaktadır. Yüz yüze eğitimde öğretmen ile öğrenci arasında göz teması gerçekleştiğinde öğrenme daha da kalıcı olur. Yapılan uygulamalarda yüksek oranda verim elde edilebilir. Ne yazık ki tüm dünyayı saran ve doğal olarak ta ülkemizi etkileyen salgın hastalık eğitim sistemini de olumsuz yönde etkilemiştir.

Gelişmekte olan ülkeler içerisinde bulunan ülkemiz, eğitim sistemini belli bir seviyeye getirmeye çalışırken pandemiye yakalanmış oldu. Bu dönemde uzaktan eğitim ön plana çıkmış öğretmen ve öğrenciler bu duruma adapte olma aşamasında çaba sarf etmişlerdir. Veliler tüm imkânlarını çocukları için seferber etmiş, bu dönemi en az kayıp ile kapatmayı hedeflemiştir.

Pandemi Döneminde Yeni Sistem

Pandeminden dolayı değişen hayat tarzımız, eğitimde de birçok yenilikleri ve değişiklileri ön plana çıkarmıştır. Uzaktan eğitimin avantajları arasında dezavantajlarda bulunmaktadır. Uzaktan eğitimde gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin hazır bulunuşlarındaki olumsuz nedenler dezavantajlarından sayılabilir. Birçok eğitimcinin teknolojik açıdan uzaktan eğitimde verimli olabilmesi için kendini sürekli güncellemesi, gelişen teknolojiye adapte olması konusunda olumsuzluklar ön plana çıkmıştır. Öğrenciler açısından ise eğitimin eşit koşullar içerisinde alınamaması, velilerin ekonomik açıdan aynı seviyede olamaması sayılabilir.

Pandemi döneminde eğitim sürecini en verimli bir şekilde geçirebilmesi için birçok çalışmalar ön plana çıkarılarak, dezavantajlar mümkün olduğu kadar sıfıra çekilmeye çalışılmıştır. Bu dönemin en az kayıp ile kapatılması amaçlanmıştır. Atalarımızın dediği gibi zararın neresinden dönülürse kardır.

Bir cevap yazın